© TOMDA s.r.o. 2010
SLUŽBY:
Nabízíme Vám organizování činností spojených
se zadáváním veřejných zakázek
dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, zejména pak:
- spolupráci při sestavování zadávání dokumentace
- organizace průběhu výběrového řízení
- vyhodnocení výběrového řízení